41. İhtiyarımın mesnedinden maharetimin defedilmesine dair.

18 yaşını doldurmuş ve aynı yerde yaşayan (yani hazır bulunan) insanlar “hangi konu için olursa olsun farketmez farzıyla” kendi kararlarını bir oylamaya arzedip “tek kararda” mezcedince Demokrat davranışı sergilemiş oluyorlar.

Demokrasi hatt-ı vazında demokrat kişinin ve demokratlığın bundan ibaret olmadığını da biliyoruz. Bir oy kaynaşması icabı takdim edilmediği hallerde de “tekellüfsüz” tatbikatı var demokrasinin. Herhangi girişiminizin mukadder muhalifler indinde galip kabul edilmişliğini/edilmemişliğini iç temyizinizden tasdiklemeye riayet de demokrasiye dahil ittihaz ediliyor.

Demokratlığın bu iki faslı dışında farklı tezahürden delilli başka ciheti yoktur. Şöyle bir vechesi de vardır diyerek ilave etmeye niyetlendiren karineler ancak şu iki fasıldan birine aittir aslında.

Yani ya; – belli bir meseleye istikamet vermek ve hal çaresi tayin etmek adına bütün farklılıkların tek bir asgari müştereğe bağlı kalmayı kabul edenler kişiliğine indirgenmesiyle bir kararda devşirilmesi, ya da – herhangi mesele olsa farketmez iki mutlak muhtemel karşısında itaati yahut itirazı işletmek adına bütün farklılıkların (öyle midir böyle midir muayenesine kapatılmış şekilde) meratipsiz, tedahülsüz, alakasız kabul edenler kişiliğine indirgenmesiyle bir tutumda devşirilmesi vardır demokraside.

Tek mefhuma alaka mahpusluğuna dayalı intihabın cümlesinden bütün mefhumlara müessir karar yetkesi çıkarmak demokrasinin “sandığa toplaşma” şeklinde tezahür etmesinin aynısıdır. Birkaç mefhuma ama mertebelerin, tedahülelerin, sair alakaların ve farkların yoklanması yasaklanarak birkaç mefhuma dayalı olarak meşruluk ilanı da demokrasinin “uzlaşma” şeklinde tezahür etmesinin aynısıdır. Zorunlu ve üniversal eğitim böyledir. Kamusal oldukları halde iki başka maslahattan birine mutlak keyfilik diğerine ise mutlak inhisar takdir etmeyi kanıksamak mesela. Kamuya açıklıkta ve kamuya açılmakta ticaret tam bağımsız kabul edilirken ibadet muhasara altındadır demokrasilerde mesela…

Hangi demokratik örneği önümüze alırsak alalım şöyle teşhis edebilmekteyiz: Kanaat ve kararlar kime ait olursa olsun o kişiler demokratik davranmak için evvela “birbirine yabancı kişiler” kıyafetini giymelidirler. “İnsan hakkı” dikkatiyle davranacaksanız mesela “ebeveyn ile çocuk” arasındaki ilişkide belli halvetin icapları “yabancıların rızalaşması” kıyafetine feda edilmek zorunluğu altındadır demokraside. Karı koca, dede torun, gelin kayın da öyle. Ömrünüz boyunca tesadüf etmeyeceğiniz biri imiş gibi davranmalısınız akrabanıza. İnsanlar binlerce yıldır komşu ve hemşehri olsalar da böyledir demokraside. Hatta dindaş, meslektaş olsunlar insanlar demokratiklik adına yabancıdırlar birbirlerine. Demokrasilerde “zorlama ünsiyetler” icadetmeye elverişli bir zemin de vardır üstelik.

Demokrasi sadece yabancılaşmayı dayatmıyor, hatt-ı vazı dahilinde aynı sıra, muhali de farz kılıyor. Ancak erbabının ve dahil olanının tertip ve teklif edebilenine bırakmak icap eden falanca alana has ahvali ve istikbali hiç de o taraklarda bez dokumamış kişi ve heyetlere devretmek tezatını meşruiyet saymak farzı vardır demokrasinin. Ekoeydeşmeyi kısırlaştıran bir “genel geçer organize” dayatır demokrasi. İmeceye açılacak, istişareye açılacak mesele hangisidir değildir teşhis edebilecek temyize yükselemedikten sonra ilan edilen kararlaşmaların hepsi zaittir, bu minvalde neye karışıp neye karışamayacağı karma karışık edilmiş hükümetlerin efali muhakkak fısk u fücurdur oysa. Bir de bakmışsınız ömrü memuriyette geçmiş bir kişi, demokrasi öylesi vesilelere hamile olduğu için ticaret nezaretine gelivermiştir. Hatta bütün ömrü kitabiyatla ve nazariyatla geçmiş biri sanat, zenaat, imalat, idman sahalarına dair kararlar almak yetkisi ve gücü ediniverir demokrasi sayesinde. Bir hırsız adalet veya maliye işlerine patron bile oluverir keza.

Gele gele işbu hezliyat bir itiraz edilemez mecburiyet kuvvetiyle donanır… hal-i hazırımızdaki gibi. Kurtuluş demokrasidedir kanıksaması ve demokrasiyi meşruiyet ve yegane menahic menbaı zannetmek husule gelir, gelmiştir. Demokrasi havarileri halaskar ve müritleri de halaskam belleniyor artık. Aile fertleri diye bir şey yoktur artık, demokrat vardır. Meslektaş yoktur, demokrat vardır. Komşu yoktur, demokrat vardır. Misafir yoktur, vatandaş yoktur, demokrat vardır. Arkadaş yoktur, demokrat vardır. Dindaş yoktur, kardeş yoktur, demokrat vardır. Hoca yoktur, talebe yoktur, hasta yoktur, hekim yoktur, müşteri yoktur, müstahsil yoktur, imalatçı yoktur, amir yoktur, memur yoktur, mümin yoktur, münafık yoktur, kafir yoktur, acemi yoktur, usta yoktur, çırak yoktur, cahil yoktur, alim yoktur, vekil yoktur, müvekkil yoktur, demokrat vardır. Hak yoktur, hukuk yoktur, demokratlık vardır. Usül yoktur, erkan yoktur, demokrat vardır. Kavimler yoktur, akranlık tektir, terbiye yoktur, karakter yoktur, demokratlık vardır.

Ezcümle insan yoktur, cemadattan müşahedattan bir şeydir o artık. Bu rezilliğe, zillete, izmihlale, zulme itiraz ediyorum. Çünkü benim bir ihtiyarım var. İhtiyarım var çünkü maharetim var. Hayratım var, hürriyetim var. Hirfetim var.

İtirazımın amedi olan bunlar, aynı zamanda demokrasiden medet ummak çaresizliğinden de muhakkak felaketinden de bana tekinlik verecek olanlardır. Canlı kalmaları için oydaş aramak beyhudedir. Tartışmak da öyle. Çünkü içinde kendini bulacağı ve bulmakta olduğu hiçbir iştigale devam etmemiş insanlara ancak hayır meşguliyetten tahsil edilebilinir sebatı, tekidi, istidadı, istikrarı, ülküyü, ilkeyi tattırmak yolunda o itimatlar canlı kalabilir. Kötürümlükten kurtarılabilir. Şaşkınlıktan ve içgüdülerden sıyrılmak tartışmakla mümkün olabilemez zira. “Oğlum Hayri seni bir meslek kurtarır ancak”. Dünya hayatımızın geldiği bu noktada ahvalin açmazlarına ve çıkmazlarına karşı direnen bir yoldaş bulmak için bir mesleğin öğreticilik tahnifine muhtaçsın çünkü. Bu yoldaki ilk menzilin yoldaş kazanmak olacaktır. İkinci menzilin ise şehrini geri kazanmak…

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s