72. Türkiye bilgileşim portalleri (şehir bilgi rafinerileri).

Türkiye Bilgileşim Portalleri (Şehir Bilgi Rafinerileri).

TANIMI:

– Kamunun, işletmelerin, hanelerin, bireylerin ve direk yahut dolaylı ilgisi bulunan ve şehirde doğmuş olan veya şehri etkileyen nitelikteki bilgiyi toplayan ve şehrin sakinlerine dağıtan bilgi rafinerisidir.

AMACI:

– Bu bilgilenmeye muhatap olan ve olmaya aday bütün gerçek yahut tüzel kişileri; belirlenmiş ilk seviye dalları verilmiş sınıflama ağacı disiplinine bağlı olarak, şehrin bilgi rafinerisinden,

. fizibilite,

. merak,

. öğrenim,

. interaktivite,

. işine entegrasyon

amaçları yönünde yararlandırır.

KAPSAMI:..

1) Yol gibi su gibi enerji gibi gaz gibi telefon gibi tam bir alt yapı şebekesi denginde, Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilerin ürün-faaliyet-meslek-amaç kapsamında kamuya açık yapıp-etmelerinden doğan ve ülke kaynaklarının envanterinden ibaret olan bilgilerin veri setleri halinde, ölçülebilir-karşılaştırılabilir, uluslar arası standartlarda tanımlı, açık-anlaşılır biçimde; gerek sonradan okumayla/güncellemeye gerek verinin doğduğu ve değiştiği yerden doğduğu ve değiştiği anda zabt etmeye bağlı genişleyen kayıt referansına dayalı, Türkiye Adres Standardı ve Coğrafi Bilgi Sınıflaması ve Ülke Sayısal Haritası ile mezcedilmiş; karar destek, projeksiyon, imaj rapor, optimizasyon, plan altlığı hizmetlerini sunar.

BİLGİ (veriseti) ve SORGU (bülten) sunumuna, bir veri ve bilgi rafinerisi altyapısı kullandırarak izleyiciye kendini bulduran mecra kabiliyetini topluma kazandırır.

2) Kamuya Açık Verilerden (bülten, haber, istatistik, kanun, salname ve yayınlardan) zaman, zemin ve içerik bağlantıları bakımından bütünleştirilmiş şekilde yararlandırır. Bunun;

-yayınlama periyodundan bağımsız,

-yayın mecrası yüzölçümü kısıtlarından kurtulmuş,

-ilgilinin dikkatini diri, sürekli ve tatminini yüksek tutarak,

-olagelenin olmuşla bağlantısını kurabilerek,

-olmuşun olduracakları ihtimallerini keşfedebilerek,

-hadiselerin hadiselerle çapraz okumasını, üstelik zaman, mekan ve amaç kriterlerini devreye alma muhayyerliğiyle yapabilerek,

-durumun sayısal gösterime ve semantik ilişkilendirmeye açık ve tansiyonuyla paralel okumasını gösterebilerek,

-soyut içeriklerin somut karşılıklarını algılayabilerek,

her meslek mensubunu ve cemiyette açıkça taşıdığı bir sıfatı olanı, öyle ki herhangi özerk veya genel amaca yönelik karar almaktayken güvenilir bir referans medyası edinmesine yarar.

NİÇİN VE NASIL KULLANILIR?

Bilgi Toplumu;

-fertlerinin, kendisi dışından bir anonsu beklemek şartından bağımsız,

-o toplumda yapılıp-edilen her iş ve olan-biten her hadiseden,

-ve bağlı malumattan, başka bilgilerle ilgi ve ilişkisinden haberdar olabildiği,

-o bilgi birikimine bilgisini ekleyebildiği,

-ve bu karşılıklı bilgileşmenin sonuçlarından olarak rantabl, rasyonel, prodüktif, optimize, projektif karar alıp uygulayabildiği toplum olduğu için yukarıda özetlediğimiz gibi bir düzenlemeyle kurulmuş, işleyen, zenginleştirilen bir altyapısı olmalıdır.

Bu portalde “kamuya açık nitelikteki” kişisel ve kurumsal bilgilerimiz yer almaktadır. Bilgileşme ve bildirişme imkanı olarak kullanılacaktır.

“Karar yapıcılığın” yerine getirilmesi “karar alma kompleksinin” çalıştırılması ve korunması; bütün beldeyi kapsayan bilgileşmeyi ve bildirişmeyi gerektirdiği için bu portal çok yoğun kullanılacaktır.

Modern toplum böylesi bir bilgilenme olmaksızın hem maddi varlığını devam ettiremeyeceği ve hem de “kendi yapıp-etmelerinden neşet eden” bilgiye sırt çevirmekle kendini çökerten bir tavır almış olacağı için bu portali kullanacaktır. Kaldı ki, sırt çevirdiği bilgi dahi kendisinindir.

Bu temelde;

-bilgi-veri standardı,

-uluslar arası sınıflamalar (isic ,isco, us97, cofog, copni, vs.)

-akıllı sayısal harita,

-nokta, çizgi, alan üzerine geocode edilmiş metadata

kalemlerinden mürekkep açılacak veritabanı üzerinden kullanılacaktır.

-bulmanın kesin olduğu şekilde kullanılacaktır. Çünkü portal şehrin… yani yaşadığımız yerin herhangi bir şeyine tesadüf edilmesine dayalı değil, kişiye o bilgiyi kesin bulacağını bilerek aratacak, izletecektir.

-yararlanmanın ihtimallerinin ne olduğu belli şekilde kullanılacaktır. Çünkü portal… şehrin insanının iş ve meraklarına yönelik çalışmaktadır ve meşguliyetlerde optimize, prodüktif, rantabl davranmaya katkı sağlamaktadır.

-ölçüm alma yeteneği edinmiş olarak kullanılacaktır. Çünkü portal… şehrin ister zaman ve mekana konkre kalarak ister tamamen serbest ama “halin “bir diğer” halle” çapraz okunabilirliğini sağlamaktadır.

-entegrasyon için herhangi ilave yük altına girilmeksizin kullanılacaktır. Çünkü portal…portal ilgilisinin, yaşadığımız yer bilgisi ile kendi gerçek veya tüzel kişi “arayış, kayıt ve belgelerini” yan yana getirebilmesine olanak sağlamaktadır.

KURUCUSU NAZARINDA:

Projenin Amaçları: Yukarıda takdim edildiği gibi; şehri bilgi toplumu mekanına ve insanını da bilgi toplumu insanına dönüştürmektir. Kurucu zaten devletin kimseye mülkiyetini vermeyeceği ve derleme işlemlerinin altından ancak devletin kalkabileceği verilerin yükü altına girmeyen ama o verilerin işlenmesine yönelik faydalı platformları üreten ve işleten bir kurum olmalıdır. Bu açıdan Bilgileşim Portali, gerek şehir gerek sektör gerek mahalle modellerine uygun tasarlanmış platformlardan ilki olacaktır.

Projenin Yaratılması:

. Uzamsal İlişkilendirilmiş Tablolardan ve Dış Veritabanı Bağlarından müteşekkil bir datosfer mimarisi ve veri işleme eforu,

. O datosferin altında, rafineri gibi imbik gibi çalışacak sorgu motorları,

. O sorgu motorlarına şanzıman ve diferansiyel olacak kullanıcı ve kullandırıcı ekranları için yazılım mesaisi ve lisansları

Projenin İlk Hak Rüşt Adımında (2. ayda ve sonraki iki ay içinde) Yerine Konacak Parasal İhtiyacı: …..

Projenin Sonuçları:

. Portalin sahibi olacak Kurum yahut işletmesi, markasına katma değer getirecektir.

. Portalin sahibi olacak Kurum yahut işletmesi yeni gelir kanalları ve yönetsel yetenekler edinecektir.

. Portali kuran, bilgileşim fabrikası sahibi olacaktır.

. Portalin işletimine ilişkin hizmet veren şirket; hizmetinin karşılığını almakla kalmayacak bilişim pazarında müthiş bir rüçhan kazanacaktır.

Proje Uygulama Planı:…

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s